Դանդաղ զարգացում

Ի՞նչ է դանդաղ զարգացումը և ինչպե՞ս կարող եմ հավաստիանալ  որ իմ երեխան ժամանակին է զարգանում

Երեխայի զարգացումը դա մի գործընթաց է, որի ընթացքում փոփոխվում են երեխայի ունակությունները   կանխորոշված ժամանակահատվածում, որն անվանում են [Link]զարգացման ուղենիշ:[/Link] Երեխաները տարբեր արագությամբ, սակայն սովորաբար սպասվող ժամանակահատվածում են հասնում այս զարգացման ուղենիշներին :


Յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է և կարող է հասնել զարգացման ուղենիշներին մի քիչ շուտ կամ ուշ ի տարբերություն իր հասակակիցների:  Այնուամենայնիվ, կան ժամանակահատվածների խմբեր որոնց ընթացքում երեխաների մեծ մասը հասնում են ուղենիշներին:


Դանդաղ զարգացումը հանդիպում է այն երեխաների մոտ, որոնք չեն հասել ուղենիշներին սպասված ժամանակահատվածում:  Օրինակ` եթե քայլել սովորելու նորմալ սահմանը 9-րդից  15րդ ամիսն է, և եթե  20 ամսական երեխան դեռ չի քայլում սա կդիտարկվի որպես դանդաղ աճ, քանի որ 15րդ ամիսը արդեն դուրս է այն նորմալ 'պատուհանից' կամ ժամանակահատվածից որի ընթացքում երեխաները սովորում են քայլել:


Դանդաղ զարգացումը կարող է առաջանալ զարգացման հինգ շրջաններից յուրաքանչյուրում կամ առաջանալ մեկ կամ ավել շրջաններում: Ի հավելումն, զարգացման յուրաքանչյուր շրջան կապված է մյուս շրջաններում դրսևորվող աճի հետ:  Այսպիսով, եթե մեկ շրջանում (օրինակ` խոսք և լեզու)դժվարություններ են նկատվում, ամենայն հավանականությամբ դա կազդի մնացած շրջանների (օրինակ` հասարակական և էմոցիոնալ)զարգացման վրա:


Տես հետևյալ Զարգացման Զգուշացնող Նշանները:

 

Եթե դուք մտահոգված եք ձեր երեխայի զարգացմամբ, ապա կարևոր է որպեսզի հնարավորինս շուտ գործի անցեք:  Վաղ միջամտությունը հետագա հաջողության բանալին է:

Այլ  Ռեսուրսներ և Կապ

 

 

Support